تمام هستی من

روزهای بی خاطره: احساس های از یاد رفته قلم های بی صدا ساعت های تکراری رفتن های بیهوده پنجره های بسته و نگاه های خسته بیچاره دلم : پشت میله های انتظار چنبره زده واژه ها در حنجره بغض شده اند تمام من در ناتمام دیگری به خواب رفته

/ 2 نظر / 18 بازدید
پدرام

این خطش " تمام من در ناتمام دیگری به خواب رفته" واقعا جالب بود.

نیلوفر

لقمه بزرگترازدهانش بودم…برای همین بودک مراخردمیکردتااندازه شوم!