باران

دمـــــش گرم…باران را می گـــــــویم… به شـــــــانه ام زد و گفت: خســته شدی…. تو اســـتراحـــــت کن من می بارم….
/ 0 نظر / 20 بازدید
آبان 92
18 پست
مهر 92
17 پست
شهریور 92
29 پست
مرداد 92
36 پست
باران
1 پست
دل_نوشته
47 پست
طلب_بوسه
1 پست
عاشقانه
2 پست
برای_عشق
1 پست
عشق_اول
1 پست